Máy rửa bát gia đình độc lập Fujishan FJVN15-S08AF (Tự hé cửa sau rửa)

25.000.000 16.990.000