Máy rửa bát gia đình độc lập Fujishan FJVN08-S07F (8 bộ)

12.000.000 8.190.000