Máy rửa bát gia đình âm tủ Fujishan FJVN12 – S06TF

24.000.000 13.490.000